Rozpruwacz

  • Ripper

    Rozpruwacz

    Zrywak nadaje się do luźnej twardej gleby, zamarzniętej gleby, miękkiej skały, zwietrzałej skały i innych stosunkowo twardych materiałów, co jest wygodne do późniejszych operacji. Obecnie jest to skuteczny i wygodny plan budowy bez wybuchów.