Kompaktor

  • Compactor

    Kompaktor

    Zagęszczarka wibracyjna jest rodzajem pomocniczego urządzenia roboczego maszyn budowlanych, stosowanym w wydziałach drogowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kolejowych i innych do zagęszczania fundamentów inżynierskich i zasypki wykopów. Nadaje się głównie do zagęszczania materiałów o niskiej przyczepności i tarcia między cząstkami, takich jak piasek rzeczny, żwir i asfalt. Grubość warstwy ubijania wibracyjnego jest duża, a stopień zagęszczenia może sprostać wymaganiom wysokiej jakości fundamentów np. Dróg ekspresowych.