Zagęszczarka

  • Compactor

    Zagęszczarka

    Zagęszczarka hydrauliczna wibracyjna jest rodzajem pomocniczego urządzenia roboczego maszyn budowlanych, stosowaną w wydziałach drogowych, komunalnych, telekomunikacyjnych, gazowych, wodociągowych, kolejowych i innych do zagęszczania podbudowy inżynierskiej i zasypki wykopów.Nadaje się głównie do zagęszczania materiałów o niskiej przyczepności i tarciu między cząstkami, takich jak piasek rzeczny, żwir i asfalt.Grubość warstwy ubijania wibracyjnego jest duża, a stopień zagęszczenia może spełniać wymagania wysokiej jakości fundamentów, takich jak drogi ekspresowe.